ניהול אנרגיה אישית ולא זמן, הוא המפתח לביצועים מעולים, הספקים גבוהים והתחדשות אישית