בעמוד זה תוכלו למצוא מידע על הקורסים והתוכניות בתחום ניהול האנרגיה האישית שפיתחנו לאורך השנים. עד היום השתתפו מאות לקוחות בקורסים ולמדו "ליצר" אנרגיה לעצמם וכך השפיעו על ההישגים האישיים והסביבה שלהם.